Garantie Informatie

Dient u een nieuw product te registreren?

Het is niet noodzakelijk om een garantiekaart in te vullen of nieuw product online te registreren om recht te hebben op garantie. 

Een factuur of bewijs van aankoop is alles wat nodig is om aanspraak te kunnen maken op garantie. Valide producten hebben automatisch een maximale garantietijd (gebruikelijk) en er is geen noodzaak om details in te dienen bij de fabrikant. 

Neem voor garantieclaims contact op het met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Zorg daarbij voor een factuur of een bewijs van aankoop. De winkelier zal zorgen dat de fabrikant in bezit komt van de details.